Antwoord op maat in moderne vormgeving

2 November 2016

Kennissysteem Antwoord op maat leverde direct bij de eerste implementatie al veel toegevoegde waarde in het beantwoorden van klantvragen, lees ervaring van projectmanager Marijke Verheijen

In die eerste implementatie lag de nadruk op de functionaliteit. Hoe Antwoord op maat er uit zou gaan zien – de vormgeving – had toen een lagere prioriteit.

In het najaar van 2016 ontwikkelen we Antwoord op maat door naar een moderne frisse en grafische vormgeving.

Zie hier voor het prototype zoals gepresenteerd op Corporatieplein 2016.

SmartMapp
1 November 2016

Inzicht op maat

Beslissingen nemen over de woningvoorraad op basis rendement is essentieel voor woningcorporaties. Veel corporaties gebruiken assetmanagement op complexniveau, specifiek op financieel rendement. Inzicht op Maat presenteert deze stuurgegevens op interactieve geografische kaarten. Wij combineren de gegevens uit de ICT systemen van uw corporatie met verschillende andere bronnen zoals die van het CBS, de leefbaarheidsbarometer, BAG en de corporatie branche.

Lees meer
handshake
1 October 2016

Partnerships en samenwerking

Wij geloven dat de beste ideeën en meest succesvolle implementaties tot stand komen in samenwerking en partnership. In de eerste plaats met onze klanten, maar zeker ook met andere gedreven spelers en aanbieders van oplossingen voor de woningcorporatiebranche.

Lees meer
View-on-site
25 September 2016

Succesvolle pilot View on site

Op de beurs voor ICT en woningcorporaties, Corporatieplein, hebben we onze nieuwe ontwikkeling View on site gepresenteerd. Bij die presentatie bleek duidelijk dat het benutten van de mogelijkheden van mobiele technologie, smartphones en tablets bij veel woningcorporaties op de agenda staat. Waar veel apps en mobile websites nog uitgaan van de bestaande bedrijfsprocessen wil View on site een stap verder gaan.

Lees meer
woco
1 April 2016

Vivare ontwikkelt verder aan kennisbank Antwoord op maat

Vivare is na de succesvolle start van haar KlantExpertCentrum vorig jaar, begonnen met meer kennis onder te brengen in de kennisbank Antwoord op maat.

Lees meer